7. 1. 2019.

JESENJE BOJE
Sjećanje od zlata
Rasipa listove svoga bola
U granama svila se jesen
Čuva peteljke
Minulih dana.

Sati odzvanjaju šumom melanholije
I kapaju minute u gomilice sekundi
Koje lete u beskraj.

Sunce čuva dar neba
Milost topline, dah svitaca
U uzdahu čarobnog mimohoda.

To radost sanjara
Trepti nad nebom
Dok list drhti nad zemljom
Koja s dušom sviva,
A tepih od misli
Pjesma prekriva.

Miran san je blagost pjesme
Nad milošću sjete.
Prah života u moru riječi
Samo divota sna.

Kakva je to ljepota
U trenutku
Kad dah vjetra
Miluje lišće
Koje strada nad zemljom
Koja ga je iznjedrila.

Zemlja ljubi svoj list
Miholjsko ljeto šara svoje nijanse
U bojama jeseni
I ne prestaje
U toj slici da nam daje sjaj
Kome se oko naše raduje.
Uvijek iznova
Kao da je prvi put
Sanjamo ljeto
Sa miholjskog izvora poteklo
Dok teče u rijeku jeseni
Koji nas vodi u mali raj sunca,
Koje sjedi na svom tronu
A vjetar mu žezlo u ruci.
(2018)
4. 1. 2019.

VJETAR TIŠINENepoznata molba
Traži svoje pitanje
Na rubu očaja.
Ispisuje more pjesmu talasima
I ne prećutkuje ništa
Nepoznata želja
čuva svoje skute
Od vjetra samoće
Što pustoši mrežu ribara.
Taj ulov
Bacam u more
Kao dodir
Prirode
Što se mjenja
Iz dana u dan
Da bi obradovao
snene oči,
I zastao
Na pola puta
od riječi
do pjesme.


(2018)